Nieuw online portaal voor SWV Zuidoost-Friesland

11 november 2015

Om zowel ouders, scholen en personeel van informatie te voorzien, heeft Firmaq Media voor 'Samenwerkingsverband Zuid-Oost Friesland' een gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij was stabiele techniek en duidelijke navigatie voor de verschillende doelgroepen. Zowel de publieke website als het afgeschermde intranet is gemaakt in CMS Next versie 4 en dus volledig responsive.

Voor de publieke website is er een uitgebreide module gemaakt voor alle scholen en besturen, die het zoeken naar gegevens makkelijk en overzichtelijk maakt.

We zijn tevreden met het resultaat en blij met de nieuwe prettige samenwerking met het team van het samenwerkinsverband.

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland bestaat uit 19 schoolbesturen en in totaal 35 scholen. In totaal gaan er circa 18.000 leerlingen binnen de regio naar het reguliere voortgezet onderwijs en circa 550 leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet onderwijs onder het motto " gewoon waar het kan, speciaal waar het moet ".

 

 

alt

Sybrand Hoeksma

Sybrand Hoeksma is senior webdeveloper. Daarnaast is hij een gepassioneerd zeiler en jazzmuzikant.